Wnioski i formularze do pobrania

Skorzystaj z możliwości pobrania przydatnych dokumentów i oszczędzaj swój czas! 
Pobierz dokument klikając przyciskiem myszy w jego nazwę. 
Wydrukuj go i wypełnij, a następnie już z gotowym dokumentem przyjdź do Biura Obsługi Klienta. 
W razie pytań - służymy również pomocą na miejscu!
 

Dokumenty dotyczące procedury przyłączenia do sieci wod-kan

Druki do pobrania:  
Wniosek o wydanie warunków technicznych
Zlecenie uzgodnienia dokumentacji technicznej
Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zlecenie dokonania odbioru technicznego

 

Dokumenty dotyczące procedury podpisania umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

Druki do pobrania:  
Wniosek o zawarcie umowy
Oświadczenie o celu poboru wody
Oświadczenie o prawie do deponowania nieruchomością  
Protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza                                            
Wniosek o rozwiązanie  umowy 

 

Dokumenty dotyczące zasad wystawiania i przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej

Druki do pobrania:  
Akceptacja do wystawiania i przesyłania faktur                                         
Wycofanie akceptacji do wystawiania i przesyłania faktur

Zmiana adresu e-mail

 

Dokumenty dotyczące płatności przez polecenie zapłaty

Druki do pobrania:   
Formularz zgody na obciążanie rachunku                                                  
Formularz odwołania zgody na obciążanie rachunku  

 

Dokumenty dotyczące windykacji

Druk do pobrania:  
Wniosek o rozłożenie na raty                                                                         

 

Dokumenty dotyczące procedury zgłaszania reklamacji i skarg

Druki do pobrania:  
Protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza                                                            
Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza   

 

Dokumenty dotyczące usług kanalizacyjnych:

Druki do pobrania:  
Zlecenie usunięcia zatoru kanalizacyjnego
Zlecenie wykonania monitoringu TV

 

   
   
   
   
   
   
   
   

Akty prawne

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z 07 czerwca 2001 r.  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zezwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej.

Zezwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy wiejskiej.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy wiejskiej.

Ta strona używa plików cookies

Tutaj można uzyskać więcej informacji na ich temat oraz naszej Polityki prywatności-

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na instalację i używanie