Przetarg nieograniczony na "Modernizację rozdzielni SN 15kV w stacji transformatorowej T-60237 na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK w Starogardzie Gdańskim" z dnia 31.08.2016r., Nr sprawy 3 / PN / 2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na "Modernizację rozdzielni SN 15kV w stacji transformatorowej T-60237 na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK w Starogardzie Gdańskim".

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
Załącznik nr 1 - Wzór Umowy  
Załącznik nr 2 - Oświadczenie  
Załącznik nr 3 - Oświadczenie  
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót
Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 6 - Wykaz osób i uprawnień
Załącznik nr 7 - Projekt  
Załącznik nr 8 - Przedmiar  
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 05.09.2016r.
Wynik postępowania 3 / PN / 2016                      

 

2016

Ta strona używa plików cookies

Tutaj można uzyskać więcej informacji na ich temat oraz naszej Polityki prywatności-

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na instalację i używanie