Przetarg nieograniczony na "Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim - Etap I" z dnia 08.09.2016r., Nr sprawy 4 / PN / 2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na "Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim".

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 4 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 6 - Oświadczenie z potwierdzeniem wizji lokalnej
Załącznik nr 7 - Wzór umowy
Odpowiedź na zadane pytanie z dnia 13.09.2016r.                           
Odpowiedź na zadane pytanie z dnia 13.09.2016r.                        
Wynik postępowania 4 / PN / 2016                                                                               

 

2016

Ta strona używa plików cookies

Tutaj można uzyskać więcej informacji na ich temat oraz naszej Polityki prywatności-

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na instalację i używanie