Przetarg nieograniczony na " Dostawę oleju napędowego w roku 2016/2017 w ilości około 80 000 litrów do PWiK STAR-WiK Sp. z o.o. przy ul. Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim" z dnia 06.12.2016r., Nr sprawy 7/PN/2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na " Dostawę oleju napędowego w roku 2016/2017 w ilości około 80 000 litrów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR-Wik Sp. z o.o. przy ul. Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim".

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
Załącznik nr 1 - Wzór umowy  
Załącznik nr 2 - Oświadczenie  
Załącznik nr 3 - Oświadczenie  
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 6 - Wykaz osób z uprawnieniami
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 07.12.2016  
Wyniki postępowania 7/PN/2016  

 

2016

Ta strona używa plików cookies

Tutaj można uzyskać więcej informacji na ich temat oraz naszej Polityki prywatności-

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na instalację i używanie