Przetarg nieograniczony na "Dostawę oleju napędowego w roku 2017 / 2018 w ilości 80 000 litrów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR- WiK Sp. z o.o. przy ul. Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim" z dnia 29.11.2017 r. , Nr sprawy 1/PN/2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na "Dostawę oleju napędowego w roku 2017 / 2018 w ilości 80 000 litrów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR- WiK Sp. z o.o. przy ul. Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1- Wzór umowy
Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4- Formularz ofertowy
Załącznik nr 5- Wykaz osób
Załącznik nr 6- Wykaz wykonanych dostaw
Wyniki postępowania 1/PN/2017
   

 

Ta strona używa plików cookies

Tutaj można uzyskać więcej informacji na ich temat oraz naszej Polityki prywatności-

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na instalację i używanie