Przetarg nieograniczony na "Naprawę nawierzchni po awariach sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do końca roku 2019 na terenie miasta Starogard Gdański" z dnia 07.12.2017 r., Nr sprawy 2/PN/2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na " Naprawę nawierzchni po awariach sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do końca roku 2019 na terenie miasta Starogard Gdański"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Formularz ofertowy
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu  
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postepowaniu  
Wykaz wykonanych robót  
Wzór umowy  
Wyniki postępowania Nr 2/PN/2017  
     
     

 

Ta strona używa plików cookies

Tutaj można uzyskać więcej informacji na ich temat oraz naszej Polityki prywatności-

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na instalację i używanie