UWAGA! Oferta Pracy - Główny Technolog ds. Technologii Wody

Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK Spółka z o.o., poszukuje pracownika na stanowisko:

Główny Technolog ds. Technologii Wody

Główne zadania:

 1. nadzór oraz eksploatacja ujęć wody,
 2. nadzór nad procesem produkcji wody na Stacjach Uzdatniania Wody,
 3. nadzór i kontrola podległych pracowników,
 4. udział w odbiorach obiektów i urządzeń technologicznych,
 5. sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe kierunkowe, pożądane w specjalności technologia wody,
 2. znajomość przepisów prawa z zakresu jakości wody,
 3. znajomość procesu technologicznego uzdatniania i produkcji wody,
 4. umiejętność analizy wyników badań laboratoryjnych wody,
 5. prawo jazdy kat. B,
 6. mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Wybranej osobie oferujemy:

 1. stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 2. możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach,
 3. pracownicze świadczenia socjalne,
 4. termin rozpoczęcia pracy 12/2022 r.

Kandydaci zainteresowani rekrutacją na stanowisko Główny Technolog ds. Technologii Wody proszeni są o składanie ofert osobiście, listownie lub przesłanie na adres e-mailowy: sekretariat@star-wik.pl w terminie do 31.08.2022 roku.

Oferty powinny składać się z CV zawierającego dane określone w Art. 221 §1 Kodeksu pracy oraz własnoręcznie podpisanego Oświadczenia kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zasad przestrzegania RODO w postępowaniu rekrutacyjnym w PWiK STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim.

Wzór wyżej wymienionego oświadczenia, treść Obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zasad przestrzegania RODO w postępowaniu rekrutacyjnym w PWiK STAR-WiK Sp. z o.o. dostępny jest na stronie: www.star-wik.pl w module: „Strefa klienta” w zakładce: „Dokumenty do pobrania”.

Ogłoszenie: wersja do wydruku