Informujemy, że w dniu dzisiejszym - 11.12.2019, w związku z awarią na sieci wodociągowej, wystąpi czasowa przerwa w dostawie wody do godziny ok 13:00. Wyłączeniem zostały objęte budynki, przy Grzybka. Za utrudnienia przepraszamy.

Oferta pracy

Oferta pracy

Aktualnie poszukujemy kandydatów zainteresowanych pracą na stanowisku:

Inspektor / Specjalista ds. technicznych

Miejsce pracy: PWiK STAR-WiK Sp. z o.o., ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański

Opis stanowiska:

- wydawanie warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz na podłączenie budynków do miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

- uzgadnianie projektów technicznych sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych

- udzielanie odpowiedzi na korespondencję urzędów i mieszkańców dot. spraw technicznych związanych z dostawą wody, odbiorem ścieków i innych

- dokonywanie odbiorów technicznych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych

- prowadzenie archiwum dokumentacji technicznej

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie inżynierii sanitarnej, geodezji lub budownictwa

- mile widziane uprawnienia budowlane do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- mile widziane doświadczenie w pracy przy budowie infrastruktury sanitarnej

- znajomość MS Office oraz programów typu CAD i GIS

- prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy:

- możliwość rozwoju zawodowego

- możliwość podjęcia pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy np. ½ etatu

- stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę

- pracownicze świadczenia socjalne

- przyjazną atmosferę pracy

 

Kandydaci zainteresowani rekrutacją  na stanowisko Inspektor/Specjalista ds. technicznych proszeni są o składanie CV osobiście, listownie lub przesłanie na adres  e-mailowy: sekretariat@star-wik.pl.  w terminie do 30.09.2019 r. 

 

 

Oferty powinny zawierać własnoręcznie podpisaną klauzulę:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Spółka z o.o.; Lubichowska 128,  83-200 Starogard Gdański moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Inspektor/Specjalista ds. technicznych,  jak i kolejnych rekrutacji przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu lub do cofnięcia wyrażonej zgody. Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś Administrator danych przed wyrażeniem niniejszej zgody udostępnił mi informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody”.

lub:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Spółka z o.o.; Lubichowska 128,  83-200 Starogard Gdański moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Inspektor/Specjalista ds. technicznych,  przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu lub do cofnięcia wyrażonej zgody. Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś Administrator danych przed wyrażeniem niniejszej zgody udostępnił mi informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody”.