Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

Płatności przez polecenie zapłaty

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów w celu ułatwienia opłacania faktur za świadczone przez Spółkę usługi - dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków, wprowadzona została dodatkowa forma płatności - polecenie zapłaty.

Uruchomienie usługi odbywa się po wypełnieniu i podpisaniu przez Państwa formularza ?Zgody na obciążanie rachunku" oraz dostarczeniu go lub przesłaniu do Działu Obsługi Klienta w 2 egzemplarzach. 
 

Sposób aktywowania usługi:

  • aktywacją usługi zajmują się pracownicy PWiK STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, którzy przekazują wszystkie niezbędne informacje do banku;
  • usługa będzie aktywna w ciągu 30 dni, licząc od dnia doręczenia wniosku do PWiK STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, przy założeniu pozytywnej weryfikacji wniosku przez bank Klienta;
  • od momentu aktywacji usługi przez bank - płatność za fakturę dokonywana jest automatycznie. Kwota do zapłaty jest pobierana dopiero w dniu płatności faktury. Do obowiązku Klienta należy zabezpieczenie środków  płatniczych w tym dniu na własnym koncie bankowym;
  • faktury z adnotacją ?Forma płatności: polecenie zapłaty" będą nadal wysyłane do Państwa w celu umożliwienia kontrolowania poziomu swego zużycia wody i/lub odprowadzania ścieków, oraz sprawdzenia zgodności kwot pobranych z państwa konta bankowego;
  • jeżeli na koncie nie będzie wystarczającej ilości środków płatniczych, faktura nie zostanie opłacona przez Państwa bank; 

Fakturę taką należy opłacić we własnym zakresie. W przypadku uchybienia terminu płatności zostaną naliczone odsetki ustawowe. 

Regulując należności poprzez ?Polecenie zapłaty" nie tracą Państwo kontroli nad swoimi wydatkami. Jeśli kwota na fakturze budzi Państwa wątpliwości, możecie ją zareklamować w PWiK STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, zgodnie z warunkami umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków. 

W przypadku gdy ta forma płatności nie spełni Państwa oczekiwań w każdej chwili można zrezygnować z ?Polecenia zapłaty". W tym celu należy poprawnie wypełnić formularz ?Odwołanie zgody na obciążenie rachunku" dostarczyć w 2 egzemplarzach na adres: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański

Podpis na formularzu ?Zgoda na obciążenie rachunku" winien być zgodny ze wzorem podpisu, złożonym w Państwa banku, na karcie wzoru podpisu, a w przypadku jeśli konto bankowe zarejestrowane jest na firmę, niezbędna jest również pieczęć - w przeciwnym razie bank może nie zaakceptować druku ?Zgody na obciążenie rachunku".

W polu ?Identyfikator płatności " należy wpisać 6-cyfrowy nr nabywcy klienta.

 

Załączniki:

Formularz zgody na obciążanie rachunku

Formularz odwołania zgody na obciążanie rachunku