Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

Światowy Dzień Wody 2023

 

Światowy Dzień Wody 2023  pod hasłem : ?PRZYSPIESZENIE ZMIAN?.

Tegoroczny Światowy Dzień Wody ma na celu przyspieszenie zmian w celu rozwiązania kryzysu związanego z wodą i kanalizacją. A ponieważ woda ma wpływ na nas wszystkich, wszyscy musimy podjąć działania. To znaczy Ty! Ty i Twoja rodzina, szkoła i społeczność możecie coś zmienić, zmieniając sposób, w jaki korzystacie, konsumujecie i zarządzacie wodą w swoim życiu. Twoje zobowiązania zostaną dodane do programu działań na rzecz wody, który zostanie zainaugurowany podczas Konferencji Wodnej ONZ 2023 ? pierwszego tego rodzaju wydarzenia od prawie 50 lat. To jedyna taka chwila na całe pokolenie, kiedy świat jednoczy się wokół wody. Odegraj swoją rolę.

Rób co możesz:
od prostego oszczędzania wody w gospodarstwie domowym po zagospodarowanie wód deszczowych w ogrodzie.

Twoje nawet najprostsze działania, mogą przyczynić się do rozwiązania kryzysu wodnego.

 • zakręć kran,
 • stwórz ogród deszczowy,
 • zamień wannę na prysznic,
 • bierz krótsze prysznice,
 • kupuj lokalną, sezonową żywność,
 • sprzątnij pobliską rzekę, jezioro lub plażę,
 • zorganizuj warsztaty lub lekcję w swojej szkole,
 • nie wyrzucaj odpadów do kanalizacji,
 • wykonaj z dzieckiem lub grupą pracę plastyczną, piosenkę lub film o wodzie,
 • zorganizuj konkurs 
 • zorganizuj społeczne sprzątanie lokalnej rzeki,Tegoroczny Światowy Dzień Wody ma na celu przyspieszenie zmian w celu rozwiązania kryzysu związanego z wodą i kanalizacją. A ponieważ woda ma wpływ na nas wszystkich, wszyscy musimy podjąć działania. To znaczy Ty! Ty i Twoja rodzina, szkoła i społeczność możecie coś zmienić, zmieniając sposób, w jaki korzystacie, konsumujecie i zarządzacie wodą w swoim życiu. Twoje zobowiązania zostaną dodane do programu działań na rzecz wody, który zostanie zainaugurowany podczas Konferencji Wodnej ONZ 2023 ? pierwszego tego rodzaju wydarzenia od prawie 50 lat. To jedyna taka chwila na całe pokolenie, kiedy świat jednoczy się wokół wody. Odegraj swoją rolę. Rób co możesz:
od prostego oszczędzania wody w gospodarstwie domowym po zagospodarowanie wód deszczowych w ogrodzie.

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r., w ramach Agendy 21, podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii.

Od 1993 r. corocznie Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło Światowy Dzień Wody na datę 22 marca.

Głównym celem Światowego Dnia Wody jest inspirowanie działań na rzecz Celu Zrównoważonego Rozwoju (SDG) 6: woda i urządzenia sanitarne dla wszystkich do 2030 roku. Każdego roku UN-Water, agencja koordynująca prace ONZ dotyczące wody i warunków sanitarnych, ustala temat Światowego Dnia Wody odpowiadający obecnym lub przyszłym wyzwaniom.