Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

Edukacja

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK wdraża działania, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego i propagowanie prawidłowych postaw proekologicznych. Edukację ekologiczną uważamy za niezwykle ważną w procesie uświadomienia potrzeby i konieczności ochrony środowiska.

 

oferta edukacyjna - plakat


Dla najmłodszych odbiorców przygotowaliśmy SPOTKANIE Z PANIĄ WODĄ, natomiast dla młodzieży - AKTYWNE LEKCJE O WODZIE oraz GRĘ WIELKOFORMATOWĄ o tematyce wodno-ściekowej. Zajęcia w przystępny sposób przybliżają zagadnienia związane z uzdatnianiem wody oraz oczyszczaniem ścieków. Umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i naturalnych zasobów wodnych.

Działalność społeczną rozwijamy również na innych płaszczyznach. Od kilku lat w ramach kampanii "Wprowadzamy nową modę, wszyscy piją z kranu wodę" a także "Z kranu piję, zdrowo żyję" informujemy mieszkańców o walorach bezpiecznej i zasobnej w substancje mineralne wody ze starogardzkich kranów. Organizujemy Dni Otwarte na naszych obiektach, prezentujemy NAŚCIENNĄ OPOWIEŚĆ o wędrówce wody, czynnie uczestniczymy w eventach na terenie miasta. W ramach działań zostały opracowane także materiały informacyjne. 

 

Corporate Social Responsibility