Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

Usługi i cenniki

Cennik Usług obowiązujący od 1 stycznia 2024r.

 

Taryfa na lata 2024 - 2027

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR- WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gd. informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zostały zatwierdzone i ogłoszone na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie swojego działania w obrębie Gminy Miejskiej Starogard Gdański i części na terenie Gminy Wiejskiej Starogard Gdański  obejmujących Janowo w rejonie ulic: Heweliusza, Palplińskiej i Wiśniowej; Kokoszkowy w rejonie ulic: Gdańskiej i Druha Grzybka; Koteże w rejonie ulic: Podmiejskiej; Nowa Wieś Rzeczna w rejonie ulic: Akacjowej, Bocznej, Głogowej, Jarzębinowej, Jaśminowej, Kalinowej, Kasztanowej, Leszczynowej, Leśnej, Lipowej, Os. Witosa, Osiedlowej, Rzecznej, Wiejskiej, Księżycowej, Makowej, Słonecznej, Polnej, Młyńskiej; Okole w rejonie ulic: Jaśminowej i Transportowców; Żabno w rejonie ulicy: Świętojańskiej; Rokocin w rejonie ulic: Młyńskiej, Jeżynowej, Zblewskiej; Owidz w rejonie ulic: Leśnej.

Wysokość cen i stawek opłat będzie obowiązywała przez okres 3 lat.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Starogard Gdański i części gminy wiejskiej Starogard Gdański obowiązująca od 01.03.2024 na okres 3 lat.