Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. informuje, iż w dniach od 29.11.2021 r. do 22.12.2021 r. będzie prowadzić prace związane z budową nowej sieci wodociągowej na terenie osiedla przy al. Jana Pawła II przy budynkach nr 11-39 w Starogardzie Gdańskim. W trakcie prowadzenia prac mogą nastąpić czasowe zakłócenia w dostawie wody w godzinach od 8:00 do 16:00. W przypadku braku dostawy wody zostanie podstawiony beczkowóz z wodą. Za powstałe utrudnienia PRZEPRASZAMY.

Wygodna strefa klienta
bądź na bieżąco

UWAGA AWARIA!

Biuro obsługi klienta i sekretariat:


tel. (+4858) 560 14 78


tel. (+4858) 562 81 90


fax (+4858) 710 75 78


Napisz wiadomość
Zgłoszenie awarii


tel. (+4858) 562 81 90

Kilka słów o Star-Wik

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. działalność jako samodzielny podmiot gospodarczy rozpoczęło od dnia 2 listopada 1991 r. na podstawie decyzji Zarządu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim.

Rolą Przedsiębiorstwa jest prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i części terenów gminnych Starogardu Gdańskiego. 

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa, zgodnie z jego statutem, jest wydobycie, uzdatnianie i dystrybucja wody do odbiorców oraz gospodarka ściekami.

Przedsiębiorstwo STAR-WiK prowadzi racjonalną gospodarkę w zakresie utrzymania, modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.