Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

Wygodna strefa klienta
bądź na bieżąco

Biuro obsługi klienta i sekretariat:


tel. (+4858) 560 14 78


tel. (+4858) 562 81 90


fax (+4858) 710 75 78


Napisz wiadomość
Zgłoszenie awarii


tel. (+4858) 562 81 90

Kilka słów o Star-Wik

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. działalność jako samodzielny podmiot gospodarczy rozpoczęło od dnia 2 listopada 1991 r. na podstawie decyzji Zarządu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim.

Rolą Przedsiębiorstwa jest prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i części terenów gminnych Starogardu Gdańskiego. 

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa, zgodnie z jego statutem, jest wydobycie, uzdatnianie i dystrybucja wody do odbiorców oraz gospodarka ściekami.

Przedsiębiorstwo STAR-WiK prowadzi racjonalną gospodarkę w zakresie utrzymania, modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.