Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

PROMOCJA UPOMINEK ZA E-BOK I E-FAKTURĘ

Drodzy Klienci!
Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej promocji i skorzystania tym samym z usług Elektronicznego Biura Obsługi Klienta oraz wyboru elektronicznego sposobu wystawiania faktur. Dla osób, które znajdą się w pierwszej 50 przygotowaliśmy drobny upominek.

REGULAMIN PROMOCJI UPOMINEK ZA E-BOK I E-FAKTURĘ

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji UPOMINEK ZA E-BOK I E-FAKTURĘ jest
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR - WiK Spółka z o.o.
  Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański, NIP: 592-020-29-57
  REGON: 190550204, KRS: 0000188316 Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Gdańsk- Północ.
 2. Promocja rozpoczyna się w dniu 4 kwietnia 2022 roku i trwa do wyczerpania upominków, nie dłużej jednak niż do dnia 1 lipca 2022 roku.
 3. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będące klientami Przedsiębiorstwa STAR-WiK, które w okresie trwania promocji zarejestrują się w elektronicznym biurze klienta (e-bok.star-wik.pl), a następnie wybiorą elektroniczny sposób wystawiania faktury.
 4. Osoby, które znajdą się wśród pierwszych 50 osób objętych promocją, otrzymają upominek, o czym zostaną poinformowane drogą elektroniczną niezwłocznie po rejestracji w e-BOK oraz wyborze elektronicznego sposobu wystawiania faktury.
 5. Promocja nie dotyczy osób już zarejestrowanych w e-bok STAR-WiK.
 6. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.star-wik.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 4.04.2022 r.