Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

Wnioski i formularze do pobrania

Skorzystaj z możliwości pobrania przydatnych dokumentów i oszczędzaj swój czas! 
Pobierz dokument klikając przyciskiem myszy w jego nazwę. 
Wydrukuj go i wypełnij, a następnie już z gotowym dokumentem przyjdź do Biura Obsługi Klienta. 

Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjna RODO
W razie pytań - służymy również pomocą na miejscu!

RODO Klauzula informacyjna dla Klientów

 

ZASADY PRZESTRZEGANIA RODO W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Załącznik nr 1 oświadczenie kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych

Załącznik nr 2 klauzula_obowiązek informacyjny dla kandydatów o pracę

 

Dokumenty dotyczące procedury podpisania umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

 

Druki do pobrania:

Wniosek o zawarcie umowy

Oświadczenie o celu poboru wody

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza

Wniosek o rozwiązanie umowy

Dokumenty dotyczące zasad wystawiania i przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej

 

Druki do pobrania:

Akceptacja do wystawiania i przesyłania faktur

Wycofanie akceptacji do wystawiania i przesyłania faktur

Zmiana adresu e-mail

Dokumenty dotyczące windykacji

 

Druk do pobrania:

Wniosek o rozłożenie na raty

Dokumenty dotyczące procedury zgłaszania reklamacji i skarg

 

Druki do pobrania:

Protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza

Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza