W wyniku prac związanych z remontem i przebudową sieci, w blokach przy ul. Kopernika i ul. Wróblewskiego może występować słabsze ciśnienie wody. Powyższa sytuacja może potrwać do 4 października.

Wnioski i formularze do pobrania

Skorzystaj z możliwości pobrania przydatnych dokumentów i oszczędzaj swój czas! 
Pobierz dokument klikając przyciskiem myszy w jego nazwę. 
Wydrukuj go i wypełnij, a następnie już z gotowym dokumentem przyjdź do Biura Obsługi Klienta. 
W razie pytań - służymy również pomocą na miejscu!

Dokumenty dotyczące procedury podpisania umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

 

Druki do pobrania:

Wniosek o zawarcie umowy

Oświadczenie o celu poboru wody

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza

Wniosek o rozwiązanie umowy

Dokumenty dotyczące zasad wystawiania i przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej

 

Druki do pobrania:

Akceptacja do wystawiania i przesyłania faktur

Wycofanie akceptacji do wystawiania i przesyłania faktur

Zmiana adresu e-mail

Dokumenty dotyczące płatności przez polecenie zapłaty

 

Druki do pobrania:

Formularz zgody na obciążanie rachunku

Formularz odwołania zgody na obciążanie rachunku

Dokumenty dotyczące windykacji

 

Druk do pobrania:

Wniosek o rozłożenie na raty

Dokumenty dotyczące procedury zgłaszania reklamacji i skarg

 

Druki do pobrania:

Protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza

Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza

Dokumenty dotyczące usług kanalizacyjnych

 

Druki do pobrania:

Zlecenie usunięcia zatoru kanalizacyjnego

Zlecenie wykonania monitoringu TV