Brak wyłączeń

Władze

Zarząd:

Joanna Myślińska  - Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki

 

Rada Nadzorcza:

Marcin Olszewski - przewodniczący

Andrzej Wyborski - z-ca przewodniczącego

Zbigniew Posert - członek

Jakub Kubiak - członek

Zenon Chraniuk - członek

Sławomir Ziółek - członek