Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

Dane Spółki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
STAR - WiK Spółka z o.o.

ul. Lubichowska 128
83-200 Starogard Gdański

tel. (+48 58) 562 81 90
fax. (+48 58) 710 75 78
e-mail: sekretariat@star-wik.pl

NIP: 592-020-29-57
REGON: 190550204 
KRS: 0000188316 Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Gdańsk- Północ, wysokość kapitału zakładowego 43 347 600, - złotych

Zezwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej

Zezwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy wiejskiej