Brak wyłączeń

UWAGA! Zmiana cen i stawek opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK spółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim informuje, iż zgodnie z decyzją nr Gd.RZT.07.195.209.2021/D.KR z dnia 02.06.2021 wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
od dnia 17.06.2021 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków tj.:

Cennik stawek i opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków pdf