Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK sp. z o.o. informuje, że w dniach od 07-21.09.2022 r. wystąpią przerwy w dostawie wody w ul. Sobieskiego. Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.

UWAGA! Zmiana cen i stawek opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK spółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim informuje, iż zgodnie z decyzją nr Gd.RZT.07.195.209.2021/D.KR z dnia 02.06.2021 wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
od dnia 17.06.2021 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków tj.:

Cennik stawek i opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków pdf