Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. informuje, iż w dniach od 29.11.2021 r. do 22.12.2021 r. będzie prowadzić prace związane z budową nowej sieci wodociągowej na terenie osiedla przy al. Jana Pawła II przy budynkach nr 11-39 w Starogardzie Gdańskim. W trakcie prowadzenia prac mogą nastąpić czasowe zakłócenia w dostawie wody w godzinach od 8:00 do 16:00. W przypadku braku dostawy wody zostanie podstawiony beczkowóz z wodą. Za powstałe utrudnienia PRZEPRASZAMY.

UWAGA! Zmiana cen i stawek opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK spółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim informuje, iż zgodnie z decyzją nr Gd.RZT.07.195.209.2021/D.KR z dnia 02.06.2021 wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
od dnia 17.06.2021 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków tj.:

Cennik stawek i opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków pdf