Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

Wodomierz

Zabezpiecz swój wodomierz przed mrozem


 

W związku z trwającym sezonem zimowym, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK przypomina o obowiązku prawidłowego zabezpieczenia wodomierza głównego i instalacji wodociągowej przed zamarznięciem. Niska temperatura może uszkodzić wodomierz. W wyniku awarii wodomierza może dojść do rozszczelnienia instalacji wodociągowej, zalania pomieszczeń, a nawet przerwy w dostawie wody

Licznik wody można osłonić styropianem, matą izolacyjną lub wełną mineralną. Zabezpieczyć należy także rury wodociągowe. W tym przypadku skuteczne są pianki termoizolacyjne.

Jeżeli już dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu, należy to niezwłocznie zgłosić. Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu tel. (+4858) 560 14 78

Po przyjęciu zgłoszenia PWiK STAR-WiK wymieni wodomierz, jednak, jeśli został on uszkodzony z winy właściciela nieruchomości, będzie to usługa płatna. Zlecenia będą realizowane w kolejności zgłoszeń.