Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

Przetarg nieograniczony na "Sprzedaż samochodu osobowego" z dnia 19.07.2022 r., Nr sprawy 3/PN/2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na "Sprzedaż samochodu osobowego"