Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

Przetarg nieograniczony na "Przebudowę odcinka sieci wodociągowej w obrębie ul. Wybickiego w Starogardzie Gdańskim (dz. nr 141, 297, 298, 299, 301, 302, 401/1, 401/2 obr. nr 13)" z dnia 05.08.2016 r., Nr sprawy 2/PN/2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę odcinka sieci wodociągowej w obrębie ul. Wybickiego w Starogardzie Gdańskim (dz. nr 141, 297, 298, 299, 301, 302, 401/1, 401/2 obr. nr 13)".