Brak wyłączeń

Przetarg nieograniczony na "Dostawę oleju napędowego w roku 2016/2017 w ilości około 80 000 litrów do PWiK STAR-WiK Sp. z o.o. przy ul. Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim" z dnia 06.12.2016 r., Nr sprawy 7/PN/2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na "Dostawę oleju napędowego w roku 2016/2017 w ilości około 80 000 litrów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR-Wik Sp. z o.o. przy ul. Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim".