Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

Przetarg nieograniczony na "Modernizację rozdzielni SN 15 kV w stacji transformatorowej T-60237 na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK w Starogardzie Gdańskim" z dnia 31.08.2016 r., Nr sprawy 3 / PN / 2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na "Modernizację rozdzielni SN 15 kV w stacji transformatorowej T-60237 na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK w Starogardzie Gdańskim".