Brak wyłączeń

UNIEWAŻNIENIE - Przetarg nieograniczony na "Dostawę oleju napędowego w roku 2018/2019 w ilości 70 000 litrów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. przy ul. Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim", Nr sprawy 12/PN/2018

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na "Dostawę oleju napędowego w roku 2018/2019 w ilości 70 000 litrów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. przy ul. Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim".