Brak wyłączeń

Przetarg nieograniczony na „Sukcesywne dostawy kruszywa z transportem oraz odbiór transportem wykonawcy urobku ziemnego i gruzu betonowego z wykopów po awariach z bazy PWiK „STAR - WiK" przy ul. Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim" z dnia 7.11.2019 r. nr sprawy 4/PN/2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na „Sukcesywne dostawy kruszywa z transportem oraz odbiór transportem wykonawcy urobku ziemnego i gruzu betonowego z wykopów po awariach z bazy PWiK „STAR - WiK" przy ul. Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim"