Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

UWAGA! Oferta Pracy - Kierownik Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnych

Oferta pracy

Aktualnie poszukujemy kandydatów zainteresowanych pracą na stanowisku:

Kierownik sieci wodociągowo - kanalizacyjnych

Miejsce pracy: ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański

Opis stanowiska:

- organizacja i nadzór nad inwestycjami, remontami i usuwaniem awarii na sieciach i urządzeniach wodociągowo-kanalizacyjnych,

- nadzór nad bieżącą eksploatacją sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,

- poprawne dokumentowanie przebiegu robót i rozliczeń finansowych poszczególnych działań eksploatacyjnych i inwestycyjnych,

- koordynacja i kontrola pracy podległych pracowników, rozliczanie i raportowanie ich czasu pracy,

- analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej,

- korzystanie z narzędzi informatycznych umożliwiających optymalizację i monitoring pracy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych;

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane o profilu sanitarnym,

- mile widziane: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

- prawo jazdy kat. B,

- zdolność analitycznego myślenia oraz łatwość podejmowania decyzji,

- doświadczenie związane z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną,

- doświadczenie związane z zarządzaniem procesem budowlanym, koordynowaniem prac remontowych na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych, delegowaniem zadań oraz ich egzekwowaniem,

- umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, uczciwość, zaangażowanie, samodzielność, dyspozycyjność,

- mile widziane: doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.

Oferujemy:

- stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,

- proponowane wynagrodzenie zasadnicze - w zależności od doświadczenia i posiadanych kwalifikacji:
od 8 500 zł do 13 500 zł brutto

- pracownicze świadczenia socjalne,

- przyjazną atmosferę pracy.

Kandydaci zainteresowani rekrutacją  na stanowisko Kierownik sieci wodociągowo-kanalizacyjnych proszeni są o składanie CV osobiście, listownie lub przesłanie na adres e-mailowy: sekretariat@star-wik.pl  w terminie do 31.05.2024 r. 

Oferty powinny zawierać własnoręcznie podpisany Załącznik Nr 1 do Zasad przestrzegania RODO w postępowaniu rekrutacyjnym w PWiK STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim.

Starogardzie Gdańskim.

Zał. nr 1 Oświadczenie kandydata pdf
Zał. nr 2 Klauzula pdf