Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

Śmieci nie mogą lądować w sieci - kampania edukacyjna

Jakie śmieci? W jakiej sieci?

Mówiąc sieć, mamy na myśli sieć kanalizacyjną, dokładnie 120,4 km rur rozprzestrzenionych pod naszym miastem. Wrzucanie do sieci śmieci jest powodem wielu zatorów.  
Każdy użytkownik sieci kanalizacyjnej w naszym mieście
ma realny wpływ na zmniejszenie ilości awarii sieci poprzez niezaśmiecanie sieci.

Nasza kampania ma zwrócić uwagę na problem,
przybliżyć zasady utylizacji odpadów,
które są kłopotliwe, jeśli są wyrzucane w niewłaściwe miejsce.

W 2020 roku mieliśmy do czynienia z 378 zatorami. Zator w sieci kanalizacyjnej powstaje, gdy osad zalegający na dnie kanału znacząco ogranicza jego drożność. Przedmioty wrzucone do kanalizacji ? np. do toalety, zlewu lub studzienki ? zatrzymują się w rurach i stopniowo je zapychają. Zatkana rura może spowodować cofanie się nieczystości lub doprowadzić do uszkodzenia sieci i wycieku. Zatory powodują ponadto zapychanie się pomp w pompowniach ścieków. Problem zatkanej kanalizacji, to nie tylko problem Przedsiębiorstwa, ale także problem mieszkańców. Do wycieków nie rzadko dochodzi np.: w piwnicach, w domach.

Naszym celem jest zapobieganie zatorom, zanieczyszczeniom kanalizacji poprzez edukację mieszkańców naszego miasta. Każdy użytkownik sieci kanalizacyjnej w naszym mieście
ma realny wpływ na zmniejszenie ilości awarii, zatorów poprzez niezaśmiecanie sieci.

Główny problem stanowią:

  • Akcesoria kosmetyczne (patyczki do uszu, mokre chusteczki, podpaski, pieluszki, płatki kosmetyczne, ręczniki papierowe zielone, oraz inne, nierozkładające się).

Powodują one zatory w rurach, uszkodzenia pomp i urządzeń związanych z procesem oczyszczania ścieków.

  • Jedzenie (oleje, resztki jedzenia, zupy, ogórki, buraki a nawet cały słoik z pulpetami).

Ten rodzaj odpadów (np.: garnek sfermentowanego bigosu), poza zatorami powoduje namnażanie się szczurów, bo jest to nieświadome dokarmianie ich.
Tłuszcz powoduje stopniowe zatykanie rur oraz zagrożenie dla środowiska i procesu biologicznego oczyszczania ścieków. Jest trudno usuwalny.

  • Materiały budowlane (gruz, szmaty, cement, masy, zaprawy, kable).

W czasie budów, remontów takie odpady zatykają rury, studzienki oraz dewastują urządzenia związane z procesem oczyszczania ścieków.  

  • Maseczki i rękawiczki

Pandemia przyczyniła się do wzrostu odpadów w postaci maseczek i rękawiczek. One niezwykle często są wyrzucane właśnie do toalet.