Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

Stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków ulegną zmianie

Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji STAR-WiK Spółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim informuje, że zgodnie z decyzją nr GD.RET.070/209/D/2018.OF z dnia 26.04.2018 wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej od dnia 23.05.2019 r. ulegają zmianie stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków tj.

WODA - cena netto 4,02 zł/m3

ŚCIEKI - cena netto 4,94 zł/m3

Wysokość opłat abonamentowych pozostaje na dotychczasowym poziomie.
Szczegóły dostępne na stronie www.wodypolskie.bip.gov.pl