Brak wyłączeń

Przetarg nieograniczony na "Sprzedaż samochodu ciężarowego do ciśnieniowego czyszczenia kanałów i studzienek" z dnia 12.04.2021 r., Nr sprawy 1/PN/2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu ciężarowego do ciśnieniowego czyszczenia kanałów i studzienek.