Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

Przetarg nieograniczony na "Dostawę punktów monitoringu sieci wodociągowej w ramach rozbudowy systemu monitoringu sieci wodociągowej w Starogardzie Gdańskim" z dnia 27.03.2019 r., Nr sprawy 1/PN/2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na "Dostawę punktów monitoringu sieci wodociągowej w ramach rozbudowy systemu monitoringu sieci wodociągowej w Starogardzie Gdańskim".