Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

Jakość wody

OCENA JAKOŚCI WODY 2023 rok

 

TWARDOŚĆ WODY

Twardość wody, którą pijemy, zależy od zawartości związków wapnia i magnezu.

Dawniej była określana jako tradycyjna miara zdolności wody do reakcji z mydłem (wytwarzania piany).

Sole wapnia i magnezu dostają się do wody w wyniku kontaktu zawartego w niej dwutlenku węgla z glebą i skałami zawierającymi wapienie i magnezyty. Wówczas trudno rozpuszczalne w wodzie wapienie i magnezyty przekształcają się w dobrze rozpuszczalne w wodzie wodorowęglany wapnia i magnezu (chemiczne wietrzenie wapieni).

Twardość wody jest określana przez konsumentów mianem popularnego "kamienia". Kamień to wytrącony podczas gotowania (czy podgrzewania wody) węglan wapnia i magnezu. Sam proces wytrącania w uproszczeniu, polega na tym, iż podczas podgrzewania, czy gotowania wody następuje odgazowanie rozpuszczonego w wodzie dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla utrzymuje węglany wapnia i magnezu w stanie rozpuszczonym, natomiast gdy zostanie z wody usunięty węglany wytrącają się tworząc osad.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dopuszczalna  twardość wody waha się w granicach 60-500 mg CaCO3/l .

 

Twardość wody w Starogardzie Gdańskim wynosi maksymalnie 300 mg CaCO3/l
co odpowiada 16,8 oN (°dH) lub 6 mval/l.

 

Zgodnie z poniższą tabelą w naszym mieście do Państwa kranów dopływa woda średnio twarda.

 

SKALA TWARDOŚCI WODY:

 

SKŁAD MINERALNY

Starogardzka kranówka jest wodą niskozmineralizowaną, co oznacza, że w jednym litrze uzdatnionej wody znajduje się około 14 mg magnezu oraz 93 mg wapnia ? biopierwiastków odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu.

 

Ilośc składników mineralnych w starogardzkiej wodzie

skład mineralny wody

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność - woda