Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Owidzka w Starogardzie Gdańskim" z dnia 26.06.2020 r., Nr sprawy 3/PN/2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK w Starogardzie Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na: budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Owidzka w Starogardzie Gdańskim.