Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

Przetarg nieograniczony na "Dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 18000 kg dla PWiK STAR-WiK w Starogardzie Gdańskim" z dnia 27.03.2020 r., Nr sprawy 1/PN/2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na: "Dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 18000 kg dla PWiK STAR-WiK w Starogardzie Gdańskim"