Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

Przetarg nieograniczony na "Sprzedaż samochodu ciężarowego" z dnia 13.04.2021 r., Nr sprawy 2/PN/2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim zaprasza wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu ciężarowego.