Brak wyłączeń

Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego z dnia 20.10.2016 r., Nr sprawy 6/PN/2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu ciężarowego.