Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Przetarg nieograniczony na "Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim- etap II" z dnia 23.10.2018 r., Nr sprawy 11/PN/2018

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na "Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim- etap II".