Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

Przetarg nieograniczony na Modernizację stacji transformatorowej T-60363 Starogard Hydrofornia przy ul. Żwirki i Wigury w Starogardzie Gdańskim należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK z dnia 24.09.2018, Nr sprawy 10PN/2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR- WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na "Modernizację stacji transformatorowej T-60363 Starogard Hydrofornia przy ul. Żwirki i Wigury w Starogardzie Gdańskim należącej do przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK".