Brak wyłączeń

ZMIANA TERMINU Przetarg na "Modernizację Osadnika Wtórnego, rozbudowę przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego oraz remont komory pomiaru ilości osadu na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Starogardzie Gdańskim" z dnia 28.03.2018 r.

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na "Modernizację Osadnika Wtórnego, rozbudowę  przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego oraz remont komory pomiaru ilości osadu na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Starogardzie Gdańskim", Nr sprawy 1/PN/2018.