Brak wyłączeń

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim ? etap II

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na "Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim ? etap II".