Przetarg nieograniczony na "Przebudowę odcinka sieci wodociągowej w obrębie ul. Wybickiego w Starogardzie Gdańskim (dz. nr 141, 297, 298, 299, 301, 302, 401/1, 401/2 obr. nr 13)" z dnia 05.08.2016 r., Nr sprawy 2/PN/2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę odcinka sieci wodociągowej w obrębie ul. Wybickiego w Starogardzie Gdańskim (dz. nr 141, 297, 298, 299, 301, 302, 401/1, 401/2 obr. nr 13)".

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Wzór Umowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 4 - Wykaz Wykonywanych Robót
Załącznik nr 5 - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 6 - Wykaz osób i uprawnień
Załącznik nr 7 - Projekt Sieci
Załącznik nr 8 - Plan Sytuacyjny
Załącznik nr 9 - Profil 1
Załącznik nr 10 - Profil 2
Załącznik nr 11 - Przedmiar Robót
Wynik postępowania 2 / PN / 2016
2016

Ta strona używa plików cookies

Tutaj można uzyskać więcej informacji na ich temat oraz naszej Polityki prywatności-

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na instalację i używanie