Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynków w ul. Pomorskiej w Starogardzie Gdańskim (dz. nr 147, 224, 225 obr. nr 16; dz. nr 13/1 obr. nr 23 w Starogardzie Gdańskim)" z dnia 05.10.2016r., Nr sprawy 5/PN/2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na "Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynków w ul. Pomorskiej w Starogardzie Gdańskim (dz. nr 147, 224, 225 obr. nr 16; dz. nr 13/1 obr. nr 23 w Starogardzie Gdańskim)".

Ogłószenie o przetargu nieograniczonym  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
Załącznik nr 1 - Wzór umowy  
Załącznik nr 2 - Oświadczenie  
Załącznik nr 3 - Oświadczenie  
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót
Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 6 - Wykaz osób i uprawnień
Załącznik nr 7- Strona tytułowa  
Załacznik nr 8 - Zawartość opracowania  
Załącznik nr 9 - Opis techniczny  
Załącznik nr 10 - Bioz  
Załącznik nr 11 - Plan sytuacyjny  
Załącznik nr 12 - Plan sytuacyjny  
Załącznik nr 13 - Profil  
Załącznik nr 14 - Profil  
Załącznik nr 15 - Profil  
Załącznik nr 16 - Węzły  
Załącznik nr 17 - ZDW  
Załącznik nr 18 - ZDW  
Załącznik nr 19 - Przedmiar  
Wynik postepowania 5/PN/2016  
     
     

 

2016

Ta strona używa plików cookies

Tutaj można uzyskać więcej informacji na ich temat oraz naszej Polityki prywatności-

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na instalację i używanie