ZMIANA TERMINU Przetarg na " Modernizację Osadnika Wtórnego, rozbudowę przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego oraz remont komory pomiaru ilości osadu na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Starogardzie Gdańskim" z dnia 28.03.2018 r.

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na "Modernizację Osadnika Wtórnego, rozbudowę  przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego oraz remont komory pomiaru ilości osadu na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Starogardzie Gdańskim", Nr sprawy 1/PN/2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  
Część I SIWZ- IDW  
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy  
Załącznik nr 2- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 3- Oświadczenie o przesłankach wykluczenia z postępowania  
Załącznik nr 4- Wykaz wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych  
Załącznik nr 5- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  
Załącznik nr 6- Oświadczenia osób uczestniczących w zamówieniu o ich uprawnieniach  
Załącznik nr 7- Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej  
Załącznik nr 8- Zobowiązanie innego podmiotu  
Część II SIWZ- Wzór umowy  
Częśc III SIWZ- OPZ  
Wymagania materiałowe zgarniacza  
Dokumentacja geotechniczna  
Projekt bubowlany (w celu rozpakowania należy pobrać wszystkie pliki)

 
Projekt wykonawczy (w celu rozpakowania należy pobrać wszystkie pliki)

 
Przedmiary robót  
Specyfikacje techniczne (w celu rozpakowania należy pobrać wszystkie pliki)

 
Ogólny zakres robót do wykonania  
OGŁOSZENIE- zmiana terminu składania ofert  
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE  

Odpowiedzi na pytania wykonawcy z dnia 18.04.2018 r.                                                                    

         
SIWZ IDW po zmianach z 19.04.2018 r.  
Projekt umowy po zmianach z dnia 19.04.2018 r.  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – zmiana terminu wykonania zamówienia

 

Unieważnienie postępowania

 

 

Ta strona używa plików cookies

Tutaj można uzyskać więcej informacji na ich temat oraz naszej Polityki prywatności-

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na instalację i używanie