Filtry na instalacjach wewnętrznych sieci wodociągowej#2

Przestrzegamy przed nieumiejętnym i zbyt długim stosowaniem filtrów, szczególnie węglowych. Zgromadzona na filtrach materia organiczna jest doskonałą pożywką dla nicieni, bakterii a nawet grzybów. Zatkany filtr powoduje również wzrost oporów hydraulicznych i spadek ciśnienia wody w instalacji.

Spółka STAR-WiK nie bierze odpowiedzialności za stan higieniczny wody z takiej instalacji wodociągowej.

W naszym mieście wody nie chlorujemy, nie stosujemy również żadnych innych sposobów dezynfekcji.

W wodzie dostarczanej do Państwa nie ma żadnych ubocznych produktów dezynfekcji, które należałoby usuwać na filtrach.

Ta strona używa plików cookies

Tutaj można uzyskać więcej informacji na ich temat oraz naszej Polityki prywatności-

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na instalację i używanie